Şirketimiz profesyonellerden oluşan kadrosu ile müşterilerine; vergi uygulamaları, değerlemeler, denetim, finansal danışmanlık, hakemlik, iç kontrol, insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik hukuku, muhasebe danışmanlığı, vergi müşavirliği, Outsourcing hizmetleri, şirket stratejileri, ticaret hukuku ve yönetim danışmanlığı konularında hizmet sunmaktadır.

Müşterilerimizi muhasebe sistemleri, raporlama, vergisel yaklaşımlar, denetim ve iç denetim uygulamaları açısından uluslararası normların üzerine taşıyarak kârlı bir şekilde büyümelerini firma misyonu olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda şirketimiz prestijli müşteri portföyü ile Türkiye'nin en deneyimli müşavirlik firmaları arasında yer almakta ayrıca değişik sektörlerde yerli ve yabancı firmalara hizmet vermektedir.

Dinamik ve tecrübeli kadromuz ile hizmet verdiğimiz kurumların yerinde ve zamanında denetimi yapılarak oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi prensibimizdir. Sağlıklı ve güncel bilgilerle, kurumlarda ortaya çıkabilecek sorun ve problemlerin aşılmasına zamanında müdahale edilmektedir.

Vergi Danışmanlığı

Sürekli vergi danışmanlığı
Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.

Dış Denetim

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim

Tasdik

DOLAYSIZ VERGİLER
DOLAYLI VERGİLER
MALİ MEVZUATTA YERALAN TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER
ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR

Bağımsız Denetim

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye’deki iştiraklerinin bağımsız denetimi
Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi
İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması.

Hukuk Danışmanlığı

Vergi Hukuku
Şirketler Hukuku
Uluslararası Hukuk
İş Hukuku
Ticaret Hukuku
Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık

Kurumsal Finans

Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve prospektüs hazırlanması
Şirket değerlemeleri,
Yabancı kuruluşlarla birleşmeler,
Satın alma konularında danışmanlık verilmesi
Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi
Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması
Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak
Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak
Uzmanlarımız tarafından öğrenme ve performans yönetimi gibi konularla insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmet sunmak
Şirket çalışanlarının görev tanımlarının hazırlanması
Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
Çalışan Memnuniyeti Araştırması
Performans Değerlendirme