ymm.org

Bilgi, Birikim, Tecrübe ve Güven

Dinamik ve tecrübeli kadromuz ile hizmet verdiğimiz kurumların yerinde ve zamanında denetimi yapılarak oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi prensibimizdir. Sağlıklı ve güncel bilgilerle, kurumlarda ortaya çıkabilecek sorun ve problemlerin aşılmasına zamanında müdahale edilmektedir.

Şirketimiz profesyonellerden oluşan kadrosu ile müşterilerine; vergi uygulamaları, değerlemeler, denetim, finansal danışmanlık, hakemlik, iç kontrol, insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik hukuku, muhasebe danışmanlığı, vergi müşavirliği, Outsourcing hizmetleri, şirket stratejileri, ticaret hukuku ve yönetim danışmanlığı konularında hizmet sunmaktadır.

Müşterilerimizi muhasebe sistemleri, raporlama, vergisel yaklaşımlar, denetim ve iç denetim uygulamaları açısından uluslararası normların üzerine taşıyarak kârlı bir şekilde büyümelerini firma misyonu olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda şirketimiz prestijli müşteri portföyü ile Türkiye’nin en deneyimli müşavirlik firmaları arasında yer almakta ayrıca değişik sektörlerde yerli ve yabancı firmalara hizmet vermektedir.

ymm.org'a Hoşgeldiniz

Vergi Danışmanlığı

 • Sürekli vergi danışmanlığı
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
 • Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
 • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemler
 • Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
 • Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • DOLAYSIZ VERGİLER
 • DOLAYLI VERGİLER
 • MALİ MEVZUATTA YERALAN TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER
 • ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
 • Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye’deki iştiraklerinin bağımsız denetimi
 • Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
 • Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi
 • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması.
 • Vergi Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • İş Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
 • Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık
 • Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve prospektüs hazırlanması
 • Şirket değerlemeleri,
 • Yabancı kuruluşlarla birleşmeler,
 • Satın alma konularında danışmanlık verilmesi
 • Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi
 • Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması
 • Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması
 • İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak
 • Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak
 • Uzmanlarımız tarafından öğrenme ve performans yönetimi gibi konularla insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmet sunmak
 • Şirket çalışanlarının görev tanımlarının hazırlanması
 • Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
 • Çalışan Memnuniyeti Araştırması
 • Performans Değerlendirme

Duyurular

Pratik Bilgiler