01 Eylül 2013 Tarihi itibariyle kısa vadeli sigorta prim oranı %2 olarak uygulanacktır.

1-) 01 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KISA VADELİ SİGORTA PİRİM ORANI %2 OLARAK UYGULANACAKTIR.

19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Kanun’un 9. Maddesi ile 01.Eylül 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 81. Maddesinin “c” fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Ayrıca söz konusu Kanunun 10. Maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 5510 sayılı Kanunun 83 maddesinde  “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi Ve İşkollarının Ve İşlerin Tehlike Sınıf Ve Derecelerinin Belirlenmesi” 84. Maddesinde ise “Tehlike Sınıf Ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler” düzenlenmektedir. Bu maddelerin yürürlükten kalkması ile yapılan işin tehlike sınıf ve derecesine göre farklı oranlarda kısa vadeli prim uygulamasına son verilmiş olmaktadır.

Buna göre kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, %2 olarak uygulanacaktır.

2-) E-FATURA İÇİN BAŞVURU ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFLER “02 EYLÜL 2013 TARİHİ “ SON GÜNDÜR.

3-) ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU

1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle sermaye şirketlerinin elektronik tebligat hükümleri doğrultusunda tebligat alma/verme işlemi yürürlüğe girecek olup, buna göre yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine başvuru yapılarak  Kayıtlı Elektronik Posta ve Tebligat Sistemine üye olunması gerekmektedir. Başvuru Formu ve istenen evraklar ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ VERİLECEK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ (İZMİR İLİ için)

  • ADLİYE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
  • KONAK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
  • PASAPORT PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
  • KARŞIYAKA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
  • BORNOVA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer yazılar

Duyurular

Aliağa/İzmir’de Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Aliağa Ticaret Odası organizasyonu ile 25 Eylül 2013 tarihinde Aliağa/İzmir’de 70 ihracatçımızın katılımıyla “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir. Seminerde; Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Ülke Masaları, Pazar Araştırması-Ukrayna Pazarına İhraç İmkanları, İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve Bakanlığımız tarafından İhracatta uygulanan Destek Programları konuları ele alınmıştır. Eğitim Programları sunuşlarına […]

Son Dakika Mevzuat

Sigorta itirazını hakem heyeti inceleyecek

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ile sigortalı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan yapılara bir yenisini daha ekledi. Buna göre, sigorta hakem kararlarına karşı yapılan itiraz taleplerini, yeni oluşturulacak itiraz hakem heyeti inceleyecek. Müsteşarlığın Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski[…]