Aliağa/İzmir’de Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Aliağa Ticaret Odası organizasyonu ile 25 Eylül 2013 tarihinde Aliağa/İzmir’de 70 ihracatçımızın katılımıyla “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir. Seminerde; Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Ülke Masaları, Pazar Araştırması-Ukrayna Pazarına İhraç İmkanları, İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve Bakanlığımız tarafından İhracatta uygulanan Destek Programları konuları ele alınmıştır. Eğitim Programları sunuşlarına […]

01 Eylül 2013 Tarihi itibariyle kısa vadeli sigorta prim oranı %2 olarak uygulanacktır.

1-) 01 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KISA VADELİ SİGORTA PİRİM ORANI %2 OLARAK UYGULANACAKTIR. 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Kanun’un 9. Maddesi ile 01.Eylül 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 81. Maddesinin “c” fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının[…]

Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı yayınlandı

İnternet üzerinden yapılan satışlarda faturanın elektronik ortamda iletilmesine imkan sağlayan “Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı” yayınlandı. Tebliğ Taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizi 23/08/2013 tarihine kadar earsiv@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.