İş Kanuni İdari Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI KANUN MAD. CEZA MAD. CEZA MİKTARI (TL) AÇIKLAMA 3 98 İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak 114 (*) (*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. 1.145 (**) (**) 85.madde kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılan her işçi […]

Çıraklık İçin Asgari Ücret

01/01/2010 – 30/06/2010 01/07/2010 – 31/12/2010 16 Yaşından büyük olanların; Günlük kazanç tutarı 12,15 TL 12,68 TL Aylık kazanç tutarı 364,50 TL 380,40 TL 16 Yaşından küçük olanların; Günlük kazanç tutarı 10,35 TL 10,80 TL Aylık kazanç tutarı 310,50 TL 324 TL

VUK ‘da Kanuni ve İdari Süreler

Kanuni ve İdari süreler: Madde 14- (Değişik: 23/06/1982-2686/3 md) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. Mücbir (zorlayan) Sebeplerle gecikme: Madde 15- 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan[…]