Sigorta itirazını hakem heyeti inceleyecek

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ile sigortalı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan yapılara bir yenisini daha ekledi. Buna göre, sigorta hakem kararlarına karşı yapılan itiraz taleplerini, yeni oluşturulacak itiraz hakem heyeti inceleyecek. Müsteşarlığın Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski […]

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik

21 Ağustos 2013  ÇARŞAMBA   Resmî Gazete Sayı : 28742 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ı) Türkiye İş[…]

Kayıtlı Elektronik Posta

Kayıtlı e-posta   TTK’nın 18. ve 1525. maddeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile ilgili düzenlemeleri kapsıyor. Buna göre; “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı e-posta sistemi ile yapılır” ifadesi yer alıyor. Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Şirketler Tebligat[…]