Duyurular

Aliağa/İzmir’de Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Aliağa Ticaret Odası organizasyonu ile 25 Eylül 2013 tarihinde Aliağa/İzmir’de 70 ihracatçımızın katılımıyla “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir. Seminerde; Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Ülke Masaları, Pazar Araştırması-Ukrayna Pazarına İhraç İmkanları, İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve Bakanlığımız tarafından İhracatta uygulanan Destek […]

Duyurular

01 Eylül 2013 Tarihi itibariyle kısa vadeli sigorta prim oranı %2 olarak uygulanacktır.

1-) 01 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KISA VADELİ SİGORTA PİRİM ORANI %2 OLARAK UYGULANACAKTIR. 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Kanun’un 9. Maddesi ile 01.Eylül 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 81. Maddesinin “c” fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “c) Kısa vadeli sigorta[…]

Duyurular

Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı yayınlandı

İnternet üzerinden yapılan satışlarda faturanın elektronik ortamda iletilmesine imkan sağlayan “Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı” yayınlandı. Tebliğ Taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizi 23/08/2013 tarihine kadar earsiv@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.

Duyurular

Anonim ve limited şirket sermayelerinin asgari düzeye çıkarılması için son tarih: 14.02.2014

Anonim Şirketler ile Limited Şirketlerin esas sermayelerinin 14.02.2014’e kadar sermaye artırımı suretiyle asgari sermaye düzeyine çıkartılması zorunluluğu; Sermayesi 50.000-TL’nin altındaki anonim şirketler ile 10.000-TL’nin altındaki limited şirketler, 14.02.2014 tarihine kadar sermaye artırımı yapmadıkları takdirde infisah ederek tasfiyeye gireceklerdir.

Duyurular

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİ KARARI

Karar Tarihi : 26/8/2014 Karar No : 1876 1- İş, kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek bir başkan ile yeteri kadar üye görevlendirilmek üzere Adana’da 1-2, Ankara’da 1-12, Ankara Batı’da 1, Antalya’da 1-3, Bakırköy’de 1-7, Bursa’da 1-2, Denizli’de 1, Eskişehir’de 1, Gaziantep’te 1, İstanbul’da 1-18, İstanbul Anadolu’da 1-7, İzmir’de 1-5, Karşıyaka’da[…]

Duyurular

Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: 67300147.431.04/559478/4979 – 5665 Konu: Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması Tarih: 27 Eylül 2013 ……….. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127 nci maddesinin birinci fıkrasında; alacakların sermaye şirketlerine sermaye olarak konulabileceği düzenlenmiş; maddenin ikinci fıkrası ile Kanunun 342[…]