İş Kanuni İdari Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
KANUN MAD. CEZA MAD. CEZA MİKTARI (TL) AÇIKLAMA
3 98 İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak 114 (*) (*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için.
1.145 (**) (**) 85.madde kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılan her işçi için.
11.446 (***) (***) İşyerini muvazalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 100 Bu durumdaki her işçi için
7 99/a Geçici iş ilişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak 100 Bu durumdaki her işçi için
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek 100 Bu durumdaki her işçi için
14 99/b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak 100 Bu durumdaki her işçi için
28 99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 100 Bu durumdaki her işçi için
29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 412 İşten çıkarılan her işçi için
30 101 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmamak 1.552 Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 114 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
32 102/b Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 114 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 412 <
38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 412 <
39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 114 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
41 102/c Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak 204 Bu durumdaki her işçi için
52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 412 <
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek 204 Bu durumdaki her işçi için
57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 204 Bu durumdaki her işçi için
59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 204 Bu durumdaki her işçi için
60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 204 Bu durumdaki her işçi için
63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 1.034 <
64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 204 Bu durumdaki her işçi için
65 104 Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak 204 Bu durumdaki her işçi için
68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 1.034 <
69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.034 <
71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1.034 <
72 104 Yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamak 1.034 <
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 1.034 <
74 104 Doğum öncesi-sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.034 <
75 104 İşçi özlük dosyasını düzenlememek 1.034 <
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 1.034 <
77 105/c İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı davranmak 1.145 <
78 105/a İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak 229 Alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için ve alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar
78 105/c İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak 1.145 <
79 105/c Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak 1.145 <
80 105/c İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak 1.145 <
81 105/c İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek 1.145 <
85/1 105/d Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak 511 Her işçi için
85/2 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak 1.145 Her işçi için
86 105/b Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak 229 Bu durumdaki her işçi için
87 105/b 18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak 229 Bu durumdaki her çocuk için
88 105/c Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak 1.145 <
89 105/c İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak 1.145 <
90 106 İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur’dan izin almadan yürütmek <
92/2 107/1-a Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini yerine getirmemek 9.157 <
96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işveren işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak 9.157 <
İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek 9.157 <
107/2

Benzer yazılar

Duyurular

Aliağa/İzmir’de Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Aliağa Ticaret Odası organizasyonu ile 25 Eylül 2013 tarihinde Aliağa/İzmir’de 70 ihracatçımızın katılımıyla “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir. Seminerde; Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Ülke Masaları, Pazar Araştırması-Ukrayna Pazarına İhraç İmkanları, İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve Bakanlığımız tarafından İhracatta uygulanan Destek Programları konuları ele alınmıştır. Eğitim Programları sunuşlarına […]

Son Dakika Mevzuat

Sigorta itirazını hakem heyeti inceleyecek

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ile sigortalı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan yapılara bir yenisini daha ekledi. Buna göre, sigorta hakem kararlarına karşı yapılan itiraz taleplerini, yeni oluşturulacak itiraz hakem heyeti inceleyecek. Müsteşarlığın Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski[…]