e-fatura

e-fatura

 “ ELEKTRONİK FATURA DA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR “ 1- Mükellef Kurum ile müşteri arasında gerekli bir E-fatura(EDI) sözleşme yapılması gereklimidir? Türk Ticaret Kanunu (TTK) -Faturaya İlişkin Hükümleri; Madde 1525.-(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla , ihbarlar,ihtarlar,itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyid mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı […]